Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień - Licencjackie stacjonarne Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia zapoznają z problemami natury psychicznej, związanymi z różnymi sytuacjami życiowymi i szeroko pojętymi uzależnieniami, w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków. Student poznaje podstawy psychoterapii i terapii uzależnień, zarządzania, planowania, organizacji ośrodków i programów walki z uzależnieniami oraz promocji zdrowych zachowań. Potrafi zorganizować i kierować grupami wsparcia. Zna zasady i metodykę prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych, posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów uzależnień w Polsce i UE. Potrafi rozpoznawać zagrożenia, posiada wiedzę o środkach odurzających i rodzajach uzależnień, zna problemy osób uzależnionych, potrafi rozpoznać czynniki ryzyka i im przeciwdziałać. Posiada umiejętności niezbędne do praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem terapią uzależnień, organizacją pracy, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów, właściwego doboru personelu.

Możliwości zatrudnienia
 


Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w ośrodkach terapii uzależnień, urzędach administracji publicznej, placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach resocjalizacji, organizacjach pozarządowych, na takich stanowiskach jak menadżerowie, inspektorzy i specjaliści.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Podstawy psychologii klinicznej

   2. Komunikacja interpersonalna

   3. Podstawy terapii i organizacji pracy grupowej

   4. Metodyka zajęć terapeutycznych

   5. Etyka społeczna

   6. Profilaktyka uzależnień

   7. Metodyka i planowanie aktywizacji środowiska

   8. Metodyka badań socjologicznych