Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Postępujący proces starzenia się społeczeństw domaga się coraz większej liczby specjalistów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, ciężko chorymi i niepełnosprawnymi. Studia przeznaczone dla wszystkich nie bojących się trudnych wyzwań. Zapoznają z zagadnieniami związanymi z problemami ludzi starszych, organizacją opieki zdrowotnej i socjalnej. Rozwijają umiejętności zarządzania ośrodkami zajmującymi się opieką, kierowania zespołami w terenie, planowania, organizowania opieki medycznej, analizowania potrzeb środowiska. Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianej opieki pielęgniarskiej. Nadzoruje i współdziała w procesie terapeutyczno-leczniczym, w procesie diagnozowania, kształtuje zachowania w zakresie promocji zdrowia, zachowań prozdrowotnych i motywuje osoby chore, niesamodzielne oraz niepełnosprawne do udziału w procesie rehabilitacji. Gromadzi i analizuje dane o stanie osoby chorej i niesamodzielnej  w celu określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne i usługi opiekuna medycznego. Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych w środowisku społecznym.


Możliwości zatrudnienia
 


Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie), ośrodki i domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, środowiskowe domy pomocy, Centra Pomocy Rodzinie jako specjaliści domowi w kraju i Unii Europejskiej, w placówkach dla przewlekle chorych, sanatoriach, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy.

Przedmioty specjalnościowe


   1. Metodyka pracy opiekuńczej

   2. Psychologia kliniczna

   3. Podstawy pedagogiki społecznej

   4. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

   5. Opieka paliatywna

   6. Podstawy pielęgniarstwa

   7. Pedagogika opiekuńcza

   8. Pielęgniarstwo domowe i rodzinne

   9. Poradnictwo w zakresie żywienia

  10. Psychoterapia elementarna w opiece medycznej