Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalność ta przygotowuje do sprawowania funkcji zarządzania w ochronie zdrowia osób zajmujących się problematyką zdrowotną w jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawicieli administracji publicznej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentami i personelem, negocjacji i zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz kosztowo efektywnego zarządzania zasobami i kontraktacji usług.

Możliwości zatrudnienia
 


Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, instytucjach opieki zdrowotnej, przychodniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Podstawy zarządzanie strategicznego

   2. Podstawy logistyki

   3. Zarządzanie jakością

   4. Zarządzanie zaopatrzeniem i zamówienia publiczne

   5. Rachunkowość zarządcza

   6. Psychologia i socjologia zarządzania

   7. Marketing usług medycznych

   8. Techniki negocjacji

   9. Podstawy prawne działalności placówek ochrony zdrowia

  10. Akredytacja jednostek

  11. Ekonomika ochrony zdrowia