Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zdrowie Publiczne » Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną - Licencjackie stacjonarne Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalność przeznaczona jest dla osób mających zamiar pracować lub już pracujących w instytucjach oraz jednostkach rządowych, samorządowych, niepublicznych zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym i integracją społeczną, pracą z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy. Studenci poznają podstawy psychologii i komunikacji społecznej, zapoznają się z problematyką pomocy socjalnej i zintegrowanego rozwoju. Potrafią nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami, wspierać rodziny i osoby w trudnej sytuacji oraz pomagać w rozwiązywaniu ich problemów oraz integracji ze środowiskiem. Potrafią dokonać analizy socjologicznej i rozwijać nowe formy pomocy społecznej i samopomocy. Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy socjalnej, zna zasady zrównoważonego rozwoju, metodyki pracy socjalnej, rozpoznawania patologii społecznych i psychologicznych aspektów pomocy. Potrafi rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie pomocy socjalnej, budować odpowiednią kulturę organizacyjną i kierować placówkami i ośrodkami pomocy i opieki socjalnej. Posiada umiejętności dla organizowania odpowiednich warunków pracy, rozpoznawania i właściwego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania patologiom społecznym, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów.


Możliwości zatrudnienia
 


Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach opieki społecznej, urzedach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, na takich stanowiskach jak menadżerowie, inspektorzy i specjaliści oraz na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla zarządzania ośrodkami pomocy socjalnej.UWAGA: Możliwość równoległego poszerzania wiedzy i zdobycia certyfikatu Health & Social Care Certificate otwierającego drogę do podjęcia pracy poza granicami kraju bez żadnych warunków wstępnych.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Metodyka pracy opiekuńczej

   2. Komunikacja interpersonalna

   3. Podstawy pracy socjalnej

   4. Wstęp do wiedzy o rodzinie

   5. Podstawy zrównoważonego rozwoju

   6. Diagnostyka opiekuńczo-socjalna

   7. Etyka społeczna

   8. Metodyka badań socjologicznych

   9. Polityka społeczna państwa i prawo socjalne