Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zarządzanie i inżynieria produkcji » Logistyka i transport w przedsiębiorstwie » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Logistyka i transport w przedsiębiorstwie Logistyka i transport w przedsiębiorstwie - Inżynierskie stacjonarne Logistyka i transport w przedsiębiorstwie - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Studia na specjalności umożliwiają absolwentowi poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych zagadnień z zakresu eksploatacji samochodów. Istotnym uzupełnieniem powyższych zagadnień jest uwzględnienie w procesie dydaktycznym ekologicznych skutków eksploatacji taboru samochodowego.

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi tej specjalności udział lub nadzorowanie procesu eksploatacji samochodów, zgodnego z zasadami zrównoważonego i komplementarnego rozwoju tej gałęzi technosfery.

Absolwent specjalności eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska realizowanego w ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji podczas studiów nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prognozowania zapotrzebowania na usługi transportowe, w tym samochodowe, doboru samochodowych środków transportowych do określonych zadań, kształtowania infrastruktury oraz planowania sieci przedsiębiorstw eksploatujących tabor samochodowy, stosowania mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych, sterowania procesami ruchu, badania i oceny przydatności użytkowej samochodowych środków transportowych, kształtowania eksploatacyjnych strategii środków transportowych w zakresie użytkowania i utrzymania ich w stanie gotowości technicznej, technicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów zarządzania obiektami eksploatacyjnymi, projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego, badania i oceny niezawodności, bezpieczeństwa oraz efektywności systemów transportowych, stosowania systemów wspomagania komputerowego w zakresie eksploatowania i zarządzania systemami transportowymi, planowania i prognozowania rozwoju systemów eksploatujących.


Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych posiadających własny transport samochodowy, centrach logistycznych, zapleczu technicznym transportu samochodowego, urzędach administracji państwowej i samorządowej.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Teoria silników spalinowych

   2. Budowa samochodów

   3. Diagnostyka techniczna

   4. Naprawa pojazdów samochodowych

   5. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

   6. Inżynieria ruchu pojazdów samochodowych

   7. Recyrkulacja mediów eksploatacyjnych

   8. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

   9. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów eksploatacyjnych

  10. Prawo komunikacyjne UE