Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zarządzanie i inżynieria produkcji » Inżynieria procesów produkcyjnych » Inzynierskie stacjonarne

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria procesów produkcyjnych Inżynieria procesów produkcyjnych - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria procesów produkcyjnych - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Inżynieria procesów produkcyjnych koncentruje się na zastosowaniu systemów informatycznych do usprawnienia procesów biznesowych. Kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności i innowacyjne myślenie, a więc rozwija cechy niezbędne dla projektowania systemów czy aplikacji biznesowych, ich wykorzystywania i obsługi. Absolwent potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne do zarządzania firmą, jak sprzęt, sieci i języki programowania, zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, wdrażać systemy wspomagania decyzji. Potrafi zarządzać zasobami informacyjnymi firmy i przepływem informacji i danych. Potrafi konfigurować bazy danych i aplikacje komercyjne odpowiednio do potrzeb firmy. Posada umiejętności graficznego prezentowania danych i informacji oraz wykorzystywać metody ilościowe i analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sposób kosztowo efektywny dokonać wyboru systemu, zorganizować i kierować zespołem zadaniowym, współpracować z firmami informatycznymi i doradczymi. Posiada unikalną umiejętność łączenia wiedzy z zakresu zarządzania z wiedzą z dziedziny informatyki stosowanej.


Możliwości zatrudnienia: Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w firmach wdrażających lub projektujących systemy informacyjne dla obsługi przedsiębiorstw na stanowiskach kierowniczych, jako specjaliści lub doradcy.Przedmioty specjalnościowe


   1. Projektowanie procesów

   2. Podstawy telekomunikacji

   3. Prognozowanie i symulacje

   4. Logistyka w procesach produkcji

   5. Zarządzanie innowacjami

   6. Komunikacja i techniki negocjacji

   7. Sieci komputerowe

   8. Bazy danych

   9. Inżynieria systemów

  10. Programowanie komputerów

  11. Systemy informacyjne

  12. Bezpieczeństwo danych

  13. Logika