Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zarządzanie i inżynieria produkcji » Bezpieczeństwo i higiena pracy » Inzynierskie stacjonarne

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy - Inżynierskie stacjonarne Bezpieczeństwo i higiena pracy - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy
Podczas studiów słuchaczom zastanie przekazana wiedza o zagrożeniach, występujących w środowisku pracy, oraz o organizacyjnych, prawnych i technologicznych metodach ich ograniczania. Szczególną wagę przywiązujemy do technicznego aspektu kształtowania środowiska pracy .
Absolwent posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy, budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Posiada umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo, rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania im, kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.


Możliwości zatrudnienia: Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, w tym urzędach administracji publicznej na takich stanowiskach jak: menedżerowie służby BHP, inspektorzy i specjaliści, stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Podstawy fizjologii człowieka

   2. Psychologia pracy

   3. Zagrożenia fizyczne

   4. Zagrożenia chemiczne

   5. Zarządzanie innowacjami

   6. Komunikacja i techniki negocjacji

   7. Hałas i drgania mechaniczne

   8. Monitoring środowiska

   9. Zagrożenia cywilizacyjne

  10. Energia elektryczna

  11. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

  12. Zarządzanie kryzysem

  13. Promocja zdrowia

  14. Kwalifikowana pierwsza pomoc

  15. Zdrowie środowiskowe