Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne

Specjalizacja skierowana jest do osób zainteresowanych w szczególności organizowaniem procesów wychowawczych młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej słuchacz zdobędzie teoretycznie przygotowanie z biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, opanuje wiedzę i umiejętności w zakresie teorii i metodyki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, a także umiejętność diagnozowania trudności w uczeniu się i stosowania niezbędnej terapii, także dotyczącej zaburzeń emocjonalnych. Terapia pedagogiczna dotyczy praktycznych aspektów pracy pedagoga w szkole oraz innych placówkach oświatowych                   i przygotowuje do podejmowania działań związanych ze stymulowaniem i usprawnianiem rozwoju uczniów w klasach 1-3 w obszarach: wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach,      a także braków w sferze psychicznej wynikających z negatywnych oddziaływań środowiskowych.

Absolwent posiada teoretyczne i praktycznie przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela realizującego I etap edukacji szkolnej zwany nauczaniem początkowym. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 i zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym, poradniczym, a także psychoedukacyjnym dla uczniów i rodziców m.in. w szkołach podstawowych,  świetlicach szkolnych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach metodycznych,  poradniach pedagogicznych. Absolwent ma zdolności dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych                         i rehabilitacyjnych, a także umiejętność przygotowania publikacji z zakresu swojej działalności.


Wybrane przedmioty specjalnościowe


    * Pedagogika wczesnoszkolna

    * Psychologiczne podstawy terapii pedagogicznej

    * Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

    * Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

    * Terapia zaburzeń mowy

    * Terapia zaburzeń rozwoju ruchowego

    * Elementy psychoterapii dziecka

    * Poradnictwo i pomoc w edukacji