Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika opiekuńcza
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika opiekuńcza

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńcza Pedagogika opiekuńcza - Licencjackie stacjonarne

Specjalność opiekuńcza jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w różnych formach opieki zastępczej, pomocy, rzecznictwem praw dziecka, sprawowaniem opieki wspomagającej funkcjonowanie osoby starszej. Specjalność skierowana jest do osób chcących podjąć pracę w kierunku stymulowania rozwoju i zapobiegania sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Przygotowuje do pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, wczesnego dzieciństwa i przedszkolnym oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Daje możliwość późniejszego wyrobu - ukierunkowania w opiece nad dzieckiem lub osobą starszą. Absolwent posiada przygotowanie między innymi do prowadzenia pracy w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych, organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych jak i dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą). Ponadto, uczy się diagnozowania zagrożeń rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia oraz opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi i ludźmi starszymi wymagającymi opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku. Jest przygotowany do pracy w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie każdej gminy i powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach i internatach, rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych, wioskach dziecięcych SOS, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych, organizacjach i fundacjach charytatywnych, stowarzyszeniach dzieci i młodzieży, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rehabilitacyjnych, żłobkach, szpitalach, domach starości, hospicjach. Wybrane przedmioty specjalnościowe * Poradnictwo pedagogiczne * Podstawy psychoterapii * Wybrane problemy patologii społecznej * Psychologia wychowawcza * Podstawy gerontologii społecznej * Podstawy prawne opieki rodzinnej i społecznej * Współczesne systemy opieki * Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej