Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika ogólna
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika ogólna

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika ogólna Pedagogika ogólna - Licencjackie stacjonarne

Specjalizacja skierowana jest do osób zainteresowanych w szczególności organizowaniem procesów wychowawczych młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Student nabywa umiejętności rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych. Potrafi oceniać i diagnozować sytuacje zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych. Dostrzega i określa negatywne skutki czynników rozwojowych, ubóstwo, sieroctwo społeczne, deficyty więzi międzyludzkich. Organizuje siły społeczne na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent posiada przygotowanie z zakresu pedagogiki ogólnej i dyscyplin szczegółowych, nabywa kompetencji i umiejętności niezbędnych do formułowania problemów teoretycznych i prowadzenia badań empirycznych, dostrzegania złożonych relacji między teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną. Dodatkowo jest wyposażony w wiedzę na temat mechanizmów planowania i realizacji założeń polityki oświatowej państwa i Unii Europejskiej i może w przyszłej aktywności zawodowej pełnić rolę doradcy oświatowego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania działań edukacyjnych w różnych środowiskach społecznych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Wybrane przedmioty specjalnościowe * Współczesne kierunki pedagogiczne * Współczesne teorie i nurty wychowania * Pedagogika społeczna * Współczesne koncepcje i technologie kształcenia * Projektowanie działań edukacyjnych * Pedagogika porównawcza * Resocjalizacja i profilaktyka społeczna * Dylematy współczesnej edukacji