Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika resocjalizacyjna
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika resocjalizacyjna

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna - Licencjackie stacjonarne

Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Specjalność skierowana jest do osób chcących podjąć pracę z trudną młodzieżą czy osobami objętymi procesem resocjalizacji. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej pozwolą na nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, osób dorosłych, wybranych grup społecznych, a także do uczestnictwa w systemowych inicjatywach interwencji i profilaktyki społecznej. Absolwent, obok teoretycznej znajomości podstaw kształtowania się stosunków interpersonalnych (leżących u podstaw oddziaływania resocjalizującego) będzie dysponował umiejętnościami z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, a w tym między innymi umiejętnościami poprawnej komunikacji oraz analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczych pod kątem różnych, poprawnych dróg komunikowania się zależnych od indywidualnych preferencji podmiotu (ucznia - wychowanka, klienta). Specjalność obejmuje te dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej, które nadają kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakładach szkolno-wychowawczych, placówkach resocjalizujących oraz instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych, w świetlicach socjoterapeutycznych jako wychowawca, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog, w domach dziecka jako wychowawca, opiekun, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej jako opiekun, osoba prowadząca warsztaty, w sądach jako mediator rodzinny, kurator sądowy, w policji jako mediator, w zakładach karnych jako opiekun, w straży miejskiej, w wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych, w ośrodkach wsparcia rodzin jako doradca, mediator rodzinny. Wybrane przedmioty specjalnościowe * Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych * Metodyka pracy kuratora sądowego * Psychologiczne podstawy resocjalizacji i niedostosowania społecznego * Modele i systemy resocjalizacji * Mediacje między sprawcą a ofiarą przestępstwa * Arteterapia w resocjalizacji * Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego * Organizowanie działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej