Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Administaracja » Administrowanie i obrót nieruchomościami
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Administaracja » Administrowanie i obrót nieruchomościami

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administrowanie i obrót nieruchomościami Administrowanie i obrót nieruchomościami - Licencjackie stacjonarne Administrowanie i obrót nieruchomościami - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalność administrowanie i obrót nieruchomościami skierowana jest do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości.  Absolwent zna zasady wyceny wartości nieruchomości, procesy deweloperskie, metody i zasady finansowania inwestycji. Posiada umiejętności kosztowo efektywnego zarządzania nieruchomościami oraz zna zasady organizacji biur świadczących usługi w obrocie nieruchomościami i przepływ wymaganych dokumentów. Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi dla skutecznego zawierania umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości oraz umów ich najmu lub dzierżawy, bankowo hipotecznej obsługi obrotu i kredytowania. Potrafi  wykonywać prace związane z powszechną taksacją. Ukończenie tej specjalności umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, bez konieczności - tak jak to było do tej pory - zdawania dodatkowego egzaminu i odbywania studiów podyplomowych w tym zakresie.Wybrane przedmioty specjalnościowe: gospodarka i zarządzanie nieruchomościami, prawo i planowanie przestrzenne, umowy w obrocie nieruchomościami, prawo rzeczowe, prawo o notariacie i księgach wieczystych, wycena nieruchomości, plan zarządzania nieruchomością, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.